Opdateret 26-04-2018
Familie samvær 4

Børn: Samvær - bidrag mv.

Bliver børn til delebørn mellem forældrene opstår der mange nye juridiske felter der skal tages stilling til. Heldigvis klarer hovedparten af familierne selv disse praktiske omfordelinger; i andre tilfælde er der behov for juridisk bistand.

De fleste sager klares gennem dialog mellem forældrene og rådgiver, eller rådgiveren er bisidder for den ene forældre i sager hvor statsforvaltningen er beslutningsmyndighed.

Familiejuristen varetager: 

  • Samvær med børn
  • Samværsfordeling, ferie mv.
  • Børnebidrag og andre tilskud
  • Bopælsret for barnet
  • Faderskab
  • Bisidder hos Statsforvaltningen
  • Sager ved Statsforvaltningen
  • klager til Ankestyrelsen