Opdateret 26-04-2018

 

 

Kontrakter

Kontrakter inden for erhvervslivet skulle gerne have et fundament der afspejler den enkelte virksomheds ønske og behov.

Hvis man blot kopier en standard kommer de udslagsgivende specifikke kompetencer ikke til sin ret. En kontrakt er et stykke håndværk, der skabes ud fra den virkelighed hvori virksomheden agerer.

 

  • Nu kan virksomherne underskrive kontrakterne digitalt. Parterne behøver ikke at være til stede ved underskriften. Den digitale underskrift sker via Penneo som også gemmer en kopi af kontrakten.       Kontrakten får sit eget ID-nummer og der eksterne backup procedurer. 
  • Kontrakter på engelsk udfærdiges også af Juristfirmaet
Er din samarbejdspartner fra udlandet er det vigtigt at få kontrakten til at agere ud fra de danske regler.
En god international kontrakt afspejler forfatterens baggrund. Firmajuristen har arbejdet i udlandet med det engelske sprog i forretningmæssig kontekst.