Opdateret 21-03-2018
landbrug

Landbrug - skøde generationsskifte mv.

        

Landbrugsjuristen.dk tlf. 8813 1013 

mail@juristfirmaet.dk  - en del af Juristfirmaet.dk

Land- og skovbrug og gartnerier er efterhånden blevet store erhvervsvirksomheder, der driver deres drift som industrianlæg. Her tilbyder Landbrugsjuristen følgende hjælp:

Inden De skriver under hos en ejendomsmægler, skal De kontakte Landbrugsjuristen og få et juristforbehold i købsaftalen.

Nedenfor ses priser på Købsrådgivning  Salgsrådgivning  Køberen fundet og Tillægsydelser     

 • salgs- og købskontrakter driftsinventar, produktionsvarer mv.
 • rådgivning ved køb og salg af ejendommen, skøder mv.
 • aftaler f.eks. jagt og anden forpagtning
 • matrikulering af ejendommen
 • generationsskifte
 • Salg af skattefri grundstykke for landbrugsarealer op til 15 hektar
 

Ekspertise i landbrugets mange forhold, herunder erhvervelsesreglerne, miljøregler, ekspropriationer, vilkår for etablering, miljøgodkendelser, finansiering overtagelse mv.

 

 

KØBSRÅDGIVNING

 • Hobbylandbrug - under 2 hektar - kr. 8.000,- 
 • Landbrug over 2 hektar og under 30 hektar - kr. 14.000,-
 • Landbrug over 30 hektar - pris efter aftale.
Landbrugsjuristen gennemgår salgsopstilling mv., købsaftale, eksisterende kontrakter, love og regler for køb, servitutter, forsikringer, juristforbehold, klausuler, godtgørelser, refusion, korrespondance til mægler, advokat, bank, realkrediinstitut og myndighederne, kontol af købesummen, samt udarbejdelse af digitalt skøde samt en opgørelse over handlens udgifter. Møde med køberen foregår enten på kontoret eller telefonisk.                                                                                                                                           
SALGSRÅDGIVNING
 • Hobbylandbrug - under 2 hektar -  kr. 7.000,- 
 • Landbrug over 2 hektar og under 30 hektar - kr. 13.000,- 
 • Landbrug over 30 hektar - pris efter aftale 
 • Når "køberen fundet" se overskriften nedenfor.
Vi garanterer for at Deres penge bliver udbetalt til Dem. Foruden gennemgang af ejendomspapirerne, forsikringer, korrepondance, refusion, købsaftalen, juristforbehold, er vi samtidig Deres rådgiver til handlen er afsluttet med køber. 

 

RÅDGIVNING - NÅR PARTERNE SELV HAR FUNDET HINANDEN.

Købsaftale med nødvendige dokumenter udfærdiges. Digital skøde tinglyses. Landbrugsjuristen berigtiger og afslutter handlen uden ejendomsmægler. Prisen er ikke oplyst, men I sparer ejendomsmæglerhonoraret.

Eksempler:

 • Landbrugsjuristen rådgiver kun den ene part. 
 • Familieoverdragelser: Køb og salg af boligen mellem bedsteforældre/forældre/børn/børnebørn/samlevende
 TILLÆGSYDELSER:

 • Udgifter som er nødvendige ved rådgivningen:

Tinglysningsafgifter, myndighedsoplysninger og andre gebyrer og afgifter er ikke inkluderet i rådgivningssalæret.

 • Engelske skøder: kr. 5.000,-.
 • Besigtigelse af ejendommen ved køb eller salg: kr. 2.000,-.
Ret til pris- og produktændring forbeholdes. Priserne er ex. moms