Opdateret 26-04-2018
lejligheder

Lejeret

Lejereglerne er mangfoldige og uigennemskuelige. Oftets er det en strid mellem udlejer og lejer som udløser kontakten til Juristfirmaet.dk.

Udover gennemgang af reglerne tilbydes:

  • Oprettelse/fornyelse eller regulering/opsigelse af lejekontrakter.
  • Løsning af tvister om lejemål
  • klage af lejesager til Huslejenævnet