Opdateret 26-04-2018
erstatning

Personskade

Bliver man uforvarende ramt af en skade, træder der mange love til og sikrer skadesramte mod økonomisk tab eller giver økonomisk kompensation for den påførte skade. Firmaet rådgiver skadesramte, udfærdiger skadesskemaer og korresponderer med de respektive instanser der er involveret i bedømmelsen af erstatningssagen.

No cure no pay.

 

 • Patientskade 
 1. Erstatning for fysiske og psykiske skader efter behandlinger eller brug af medicin
 2. Forkert anvendelse af behandlingsmetode- eller teknik
 3. Bivirkninger ud over det sædvanlige
 4. Klager til Myndigheden og appelinstanser
 • Frítidsskade
 1. Ulykkesforsikringens forsikrings- eller pensionsselskab udbetaler ingenting eller for lidt. 
 2. Anmeldelse til forsikringsselskabet
 3. Gennemgang af forsikringselskabets betingelser
 4. Klage til forsikringsselskaber
 5. Klager til Myndigheden og appelinstanser
 • Forsørgertabserstatning
 1. Arbejdsulykker
 2. Erstatningspådragende handling
 • Arbejdsskader
 1. Ulykker eller sygdom i forbindelse med ens arbejde
 2. Klager til Myndigheden og Ankestyrelsen
 • Trafikulykker
 1. Afklaring af hvem der er erstatningsansvarlig
 2. Indkrævning af ulykkesforsikring
 3. Klager til forsikringselskab
 4. Appelinstanser