Opdateret 21-03-2018

 


 

 

Inkasso    

Inkasso

Inkassojuristen.dk telefon 8813 1013 inkasso@juristfirmaet.dk - en del af Juristfirmaet.dk

Skylder firmaets kunder eller debitorer jer penge og er forfaldsdagen overskredet for indbetaling, bør beløbet inddrives ved inkasso.

Inkassoinddrivelsen er udenretlig inkasso der løber fra rykkere indtil kontakt med byretten, herunder fogedretten. Kører sagen undtagelsesvis videre er det retslig inkasso.

Sådan gør du: Scan eller "copy and paste" kundernes forfaldne regninger, sidste rykker, debitors e-mail adresse og telefonnummer. Send materialet til inkasso@juristfirmaet.dk

No cure no pay: Inkassoafdelingen varetager inkasso for erhverv og private ud fra princippet "no cure no pay". Ingen udgift* på udenretlig inkasso, hvis beløbet ikke inddrives.

Inkasso i Danmark

 • Uden abonnement: Salær pr. sag/faktura.                                                                   Procenten beregnes af skyldners krav

              Beløb op til kr. 10.000,-             15 procent                                                                             Beløb fra     kr. 10.001,-             10 procent

 • Med abonnement:                                                                                                                    Årligt: kr. 4.000,-. Ingen salær opkrævninger for inkasso. Ingen opkrævning af gebyrer. Igangsættelse inden 24 timer: Inkl. afdragsordning. Inkl. forligsløsning. Reklamering for dit logo. Fast kontaktperson. Juridisk vejledning ved retslige tiltag. Anbefales til mange sager:                                                                                                                                                 
 • Fordele begge services: Onlinestatus, Beregning af renter, cpr/cvr. validering,  Ingen årlige gebyrer. Tilmeld dig gratis på  inkasso@juristfirmaet.dk                                                                                                        

Inkasso forløb:

 • Journal 
 • Følg sagen på din egen internetside fra start til slut.
 • Beløbet som inddrives er den ubetalte regning, inkl. dine rykkere, gebyrer og renter.
 • CPR/CVR validering, rentesberegning, kontrol af adresse 
 • Eventuelt rykkere
 • Inkassovarsel (lovpligtig)
 • Inkasso
 • Elektronisk afregning
 • Forligsløsning 
 • Afdragsordning                                                                                                                              

Fordele:

 • No cure no pay
 • Onlinestatus udfyldes af inkassojuristen. Du skal ikke selv bruge tid til at skrive i onlinearket.  

Online status:

I kan til enhver tid selv følge med hvordan det går med sagerne og hvor mange penge der er indbetalt, fra jeres egen og personlige internetside. Siden opdateres automatisk. Sagerne kan følges lige fra rykkere til tvangsinddrivelse. Du kan kommentere i internetsiden direkte til os.                                        

Udenlandsk inkasso:  

Kontakt til udenlandske destinationer: Minimumspris kr. 3.000,-. 10 procent i provision af den gæld som indkasseres, + inkassoomkostninger og salær til udenlandsk kontakt. 

Udenlandsk kontakt til Inkassojuristen: Minimumspris kr. 3.000,-. 10 procent i provision af den gæld som indkasseres.  


                                                                              

Efter inkasso i Danmark:

Overvågning: Har du en insolvenserklæring, en dom eller et skriftligt forlig på skyldner og denne ikke kan betale, kommer din skyldner automatisk ind i overvågningszonen. Inden overvågning vurderes i hvert enkelt tilfælde om det er realistisk at fortsætte sagen.

 • Kravet overvåges i 3 år.
 • Kontakt til skyldner skriftligt og mundtligt
 • Adresseændringer registreres
 • Løbende vurdering af skyldners likviditet
 • Besøg på skyldners adresse
 • Skriftligt forlig 
 • Afdragsordning
 • Procesrenter 

No cure no pay fungerer også her.

Udover inddrivelsesomkostningerne beregnes et tillægssalær på 25 procent af det indkasserede.

Fogedretten: Sagen inddrives i fogedretten såfremt skyldner undtagelsesvis ikke betaler.

Byretten: Er der tale om en konflikt overgår sagen til retten


Referencer:


Skyldners gæld vil blive inddrevet på en sober og præsentabel måde, så jeres virksomhed ikke efterlader sig et dårligt image.

Inkasso tager udgangspunkt i tilsendte fakturaer. Er der et stort materiale som skal gennemgås forinden gælden kan sendes til inkasso, er denne gennemgang ikke en del af inkassoproceduren, hvorfor dette afregnes særskilt på timebasis.

Juristfirmaet.dk er autoriseret til at udføre inkassovirksomhed. Denne autorisation kan forevises - skulle skyldner undtagelsesvis forlange det.

"Ingen udgift"* omfatter ikke selve abonnementet.

 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes.