Opdateret 26-04-2018
beskyt udlån

Fogedretten

 

Undlader skyldner at betale benyttes fogedretten:

Fogedens retsafgifter betales af skyldner, når beløbet er inddrevet, ellers betaler kreditor selv afgiften. Du kan se hvad det koster på fogedens hjemmeside på dette link.

Onlinestatus: Er det en tidligere inkassosag har du løbende oplysning om dit tilgodehavende og status.

Salær af kravets størrelse:

Indlandsprovision:

Under kr. 10.000,- 25 % . Over kr. 10.000,- til og med kr. 100.000,- 20 %. Over kr. 100.000 15%

Halv provision hvis du modregner eller tager varen retur.

Hvad sker der i fogedretten?

Har din debitor/skyldner en dårlig økonomi og føler du som kreditor, at dine udlånte penge eller penge ved et salg eller penge for udført arbejde er i farezonen, fordi debitor/låntager ikke kan betale sine regninger - er der mulighed for at sikre pengene ved at Juristfirmaet indhenter en dom på det skyldige beløb og foretager udlæg og efterfølgende sælger skyldners udlagte genstand på auktion.

Udlæg kan sammenlignes med en pantesikkerhed.

Udlæg foretages typisk i fast ejendom eller bilen.

Herefter kan skyldner normalt ikke sælge eller belåne ejendelen.

Kreditor kan forlange auktion over skyldners udlagte værdier, når der en mulighed for dækning af ens tilgodehavende.

Den første kreditor der tager udlæg i f.eks. ejendommen er bedre beskyttet end de efterfølgende kreditorer som senere foretager udlæg. Her er princippet "først til mølle" afgørende. Bliver ejendommen solgt på tvangsauktion - bliver de sidst foretagne udlæg i ejendommen sandsynligvis ikke overtaget af køber.

 

Ret til pris- og produktændringer forbeholdes.